ติดต่อเรา

แบบฟอร์มการติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อเรา

บริษัท ฟราเทม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 15/1 หมู่ที่ 5 ซ.ท้องคุ้งหนองรี 3
ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105554146812
โทร. 033129445
โทร: 098-1451445
FAX. 033-129445
ID Line : anusak2015
info_fratem@yahoo.com
ap_fratem@yahoo.co.th