บริการ

บริการของเรา

บริการงานติดตั้งออกแบบระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ
บริการออกแบบติดตั้ง งานประกอบตู้สวิตซ์บอร์ดตู้คอนโทรล
บริการงานระบบประหยัดไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม
บริการงานออกแบบติดตั้ง PLC, DCS, BAS , SCADA System
บริการงาน Automation and HMI Software
บริการงานตรวจสอบ บำรุงรักษา รับรองความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปี
บริการงานตรวจสอบรับรองความปลอดภัยอาคารตาม พรบ.
  บริการรับประกอบตู้ และผลิตตู้

รับประกอบตู้ และผลิตตู้เอง