บริการ

บริการของเรา

บริการงานติดตั้งออกแบบระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ

บริการออกแบบติดตั้ง งานประกอบตู้สวิตซ์บอร์ดตู้คอนโทรล

บริการงานระบบประหยัดไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม

บริการงานออกแบบติดตั้ง PLC, DCS, BAS , SCADA System

บริการงาน Automation and HMI Software

บริการงานตรวจสอบ บำรุงรักษา รับรองความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปี

บริการงานตรวจสอบรับรองความปลอดภัยอาคารตาม พรบ.