เกี่ยวกับบริษัท

company infomation

ชื่อบริษัท: บริษัท ฟราเทม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Name company: FRATEM ENGINERRING CO., LTD.
ที่อยู่: เลขที่ 15/1 หมู่ที่ 5 ซ. ท้องคุ้งหนองรี 3 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร: 033-129445 FAX: 033-129445
Tel: 033-129445 FAX: 033-129445
ทะเบียนการค้าเลขที่ : 0105554146812
COMMERCIAL REGISTERED
ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท
REGISTERED CAPPITAL : BAHT 5,000,000
EMAIL: info_fratem@yahoo.com, ap_fratem@yahoo.co.th
DIRECT MOBILE: 098-145-1445 (อนุศักดิ์ พลอยงาม)